Porozumienie bez Przemocy (NVC)

 

Wprowadzenie

Na początku Porozumienie bez Przemocy to metoda komunikacji, która często, gdy zaczyna się ją zgłębiać, staje się filozofią życia. Dlaczego? Bo oparta jest na wzajemnym szacunku, zbliża ludzi, za najważniejszy cele stawiając sobie kontakt – kontakt z innymi i z samym sobą. Uczy docierania do najważniejszych ludzkich potrzeb, traktowania je jako piękne i wartościowe.

Twórca metody, Marshall B. Rosenberg, dr psychologii i mediator, zwraca uwagę na to, jak język „przemocy”, inaczej język krytyki i ocen, wpływa na nasze relacje, utrudnia kontakt i docieranie do tego, co dla nas ważne. W zamian proponuje sposób komunikowania unikający słownej agresji, opierający się na obserwacji, kontakcie z własnymi uczuciami, wyrażaniu potrzeb i formułowaniu prośby.

 

Tak o Porozumieniu bez Przemocy pisze jej twórca:

Fundamentem Porozumienia bez Przemocy jest taki sposób mówienia i umiejętność komunikowania się, które pozwalają nam zachować człowieczeństwo nawet w niesprzyjających okolicznościach. Nie ma w tej metodzie niczego nowego; wszystkie jej składniki znane są od stuleci. Jej zadaniem jest nieustanne przypominanie nam o czymś, co już wiemy – o tym, jak my, ludzie mamy zgodnie z pierwotnym zamysłem odnosić się do siebie; dzięki tej metodzie łatwiej też jest nam żyć w taki sposób, żeby wiedza ta przejawiała się w konkretnym działaniu.

Porozumienie bez Przemocy pomaga nam zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni. Nasze słowa nie są już odtąd nawykową, automatyczną reakcją, ale stanowią zamierzoną wypowiedź, która wynika wyłącznie ze świadomości tego,co spostrzegamy, co czujemy i czego chcemy. Dzięki Porozumieniu bez Przemocy wyrażamy siebie szczerze  jasno, zarazem z szacunkiem i empatią poświęcamy uwagę innym ludziom. Odtąd w każdej wymianie zdań potrafimy usłyszeć własne głębokie potrzeby i oczekiwania, a także cudze. Porozumienie bez Przemocy uczy nas uważnie obserwować i dokładnie określać zachowania i okoliczności, które wywierają na nas taki czy inny wpływ. Uczymy się wyraźniej dostrzegać i uzewnętrzniać własne potrzeby i oczekiwania w każdej konkretnej sytuacji. Technicznie jest to proste, ale wiele zmienia.

Dzięki Porozumieniu bez Przemocy stopniowo zastępujemy nasze stare wzorce reagowania na krytykę i osąd poprzez obronę, wycofywanie się czy atak, zaczynamy natomiast postrzegać w nowym świetle siebie i innych,a także nasze intencje oraz wzajemne odniesienia. Opór, postawa obronna i gwałtowne reakcje pojawiają się coraz rzadziej. Kiedy skupiamy się na jasnym wyrażaniu spostrzeżeń, odczuć i potrzeb, zamiast stawiania diagnoz i osądzaniu, odkrywamy głębię własnego współczucia. Ponieważ z puntu widzenia Porozumienia baz Przemocy ogromnie ważne jest słuchania – zarówno samego siebie, jak i innych – z czasem budzi się szacunek, uwaga i empatia, a także wzajemna chęć dawania z serca.

 

Sposób porozumiewania się dla wszystkich

I co w tym wszystkim najciekawsze, Porozumienie bez Przemocy jest dla wszystkich – dorosłych, dzieci, nauczycieli i uczniów, pomaga w relacjach z bliskimi, jak i w biznesowych, wykorzystywane jest w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych na świecie oraz mediacji.

 

Na podstawie:
Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez Przemocy. O języku serca, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016

 

Poczytaj dodatkowo: