Studium Komunikacji w Edukacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

Studium Komunikacji w Edukacji
w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

EDYCJA V (WERSJA ON LINE) PAŹDZIERNIK 2023 TRWAJĄ ZAPISY (możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach)

Studium Edukacji to propozycja dla osób, które pracują lub zamierzają pracować w edukacji i chcą budować w swoim miejscu pracy relacje oparte na współpracy, zaufaniu, szacunku i wzajemnym uwzględnianiu się, w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication - NVC).

Studium Komunikacji w Edukacji przeznaczone jest dla:

 • wychowawców, nauczycieli, edukatorów w przedszkolach i szkołach,
 • dyrektorów przedszkoli i szkół,
 • psychologów i pedagogów pracujących w edukacji,
 • osób, które chcą pracować w edukacji,
 • wszystkich, którzy chcą wpływać na jakość porozumienia w społeczności w przedszkolach i szkołach.

Studium Komunikacji w Edukacji obejmuje 6 weekendowych modułów (84 godziny zajęć) prowadzonych przez doświadczonych i certyfikowanych trenerów Porozumienia bez Przemocy z Polski, przez praktyków  współpracujących lub pracujących w edukacji.

Ten roczny program pozwoli na teoretyczne poznanie założeń, narzędzi i procesów Porozumienia bez Przemocy, a przede wszystkim ich praktyczne pogłębianie, przez co umożliwi dokonanie transformacji dotychczasowego sposobu komunikowania się. Kurs uwzględnia specyfikę pracy w szkole – dotyczy budowania porozumienia w relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic oraz relacji wewnątrz zespołu. Dzięki różnorodności trenerów oraz ich doświadczeniu w pracy w edukacji, uczestnicy będą mieli szansę na poszerzenie sposobu widzenia i doświadczania Porozumienia bez Przemocy oraz na inspiracje, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie na gruncie miejsca, w którym pracują.

Korzyści dla uczestników

Istotną częścią Studium są ćwiczenia praktyczne, podczas których:

 • nauczysz się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych,
 • zdobędziesz lub pogłębisz umiejętność empatycznego słuchania,
 • nabędziesz wiedzę, dzięki której łatwiej Ci będzie zrozumieć ucznia, rodzica, czy współpracownika, który się złości,
 • poznasz konkretne narzędzia i procesy do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu (m. in. model 4 kroków, 4 krzesła, proces obrazu wroga),
 • nauczysz się jak wyrażać siebie, by zostać wysłuchanym i zrozumianym oraz jak stosować prośbę, aby miała szansę zostać spełniona,
 • dowiesz się jak zachować szacunek do drugiej osoby i budować kontakt w sytuacjach trudnych, kiedy spotykasz się z zachowaniami uczniów, rodziców i współpracowników, które są dla Ciebie wyzwaniem,
 • nauczysz się, jak radzić sobie z odmowami i jak samemu wyrażać „nie”,
 • dowiesz się, jak pokazywać swoje granice oraz jak możesz wspierać relacje i współpracę w społeczności przedszkolnej/szkolnej bez stosowania kar i nagród,
 • poszerzysz umiejętność radzenia sobie z konfliktami wśród rówieśników, z rodzicami oraz w zespole,
 • nauczysz się, jak bez krytyki lub ocen udzielać szczerej informacji zwrotnej, budując kontakt i przyczyniając się do wzbogacenia życia ucznia, rodzica, czy współpracownika.

Program

I MODUŁ

Edycja V (ON LINE):
28-29 października 2023

Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy uwzględniające specyfikę edukacji

 • Podstawowe narzędzia i rozróżnienia NVC
 • NVC a neurobiologia
 • Wpływ języka na relacje w szkole

Prowadząca: Monika Stępka

II MODUŁ

Edycja V (ON LINE):
2-3 grudnia 2023

Wzmacnianie siebie jako nauczyciela

 • Ja jako nauczyciel - przekonania związane z rolą
 • Dbanie o siebie i swoje zasoby
 • Empatia dla siebie
 • Ochrona siebie jako nauczyciela i pokazywanie granic 

Prowadząca: Aleksandra Gołaszewska

III MODUŁ

Edycja V (ON LINE):
3-4 lutego 2024

Wzmacnianie uczniów

 • Przekonania dotyczące roli dorosłych w kształtowaniu dzieci
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – kary i nagrody (czym są i co w zamian)
 • Praca z uczniami, z którymi jest nam trudno
 • Wspieranie brania odpowiedzialności przez uczniów

Prowadząca: Justyna Owsińska

IV MODUŁ

Edycja V (ON LINE):
23-24 marca 2024

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

 • Przekonania dotyczące konfliktów
 • Nauczyciel jako mediator vs wybawca
 • Kręgi jako forma rozwiązywania konfliktów między dziećmi
 • Trudne rozmowy z dziećmi, rodzicami i w zespole
 • Konflikty w grupie
 • Budowanie kontaktu i zaufania we współpracy

Prowadząca: Magdalena Wegner

V MODUŁ 

Edycja V (ON LINE):
11-12 maja 2024

Współpraca z Rodzicami

 • Przekonania na temat rodziców i współpracy z nimi
 • Trudne rozmowy z rodzicem
 • Budowanie kontaktu i zaufania we współpracy

Prowadząca: Natalia Lach

VI MODUŁ

edycja V (ON LINE):
1-2 czerwca 2024

Empatyczna klasa, empatyczna szkoła

 • Przeszkody na drodze do empatycznej edukacji
 • Obszary wpływu w miejscu pracy
 • Systemy wspierające empatyczną komunikację i jak je tworzyć
 • Budowanie społeczności - dzieci, rodzice, kadra

Prowadząca: Marta Kułaga

Informacje praktyczne

Miejsce szkolenia 

Zajęcia odbędą się online na platformie ZOOM

Godziny:

Sobota: 9.00-17.00 (z godzinną przerwą na lunch)

Niedziela: 9.00-17.00 (z godzinną przerwą na lunch)

Grupa:

Maksymalnie 14 osób

Cena

 • regularna: 4320 zł od osoby (720 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)
 • dla osób zgłaszających się razem: 4200 zł od osoby (700 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)
 • gdy płatność do 30 lipca: 3720 zł od osoby (620 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)
 • gdy płatność do 30 lipca, za dwie osoby: 3600 zł od osoby (600 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)

UWAGA!

 • Dla osób decydujących się na wpłatę całości, wystawiana jest faktura całościowa.
 • Dla osób decydujących się na wpłaty cząstkowe, płatność rozłożona jest na 6 równych wpłat. Wpłaty rozliczane są fakturami po każdym odbytym module.
 • Uczestnictwo gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości pierwszej wpłaty (720, 700, 620 lub 600 zł w zależności od opcji płatności). W razie rezygnacji bezzwrotna.
 • Rezerwacja na stronie oznacza zapisanie się na całe Studium (VI modułów) i poniesienie związanym z tym kosztów.
 • Dla firm, które są płatnikami VAT do faktury doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 • W tytule wpłaty wpisuj: "Imię i nazwisko Studium Edukacji"

Harmonogram wpłat

 • I wpłata (w ciągu 3 dni od zarezerwowania miejsca na stronie)
 • II i kolejne wpłaty (w pierwszym tygodniu miesiąca, w którym odbywa się dany moduł)

Płatne na konto

Dominika Jasińska PKO BP 13 1020 1811 0000 0302 0425 7424 
z dopiskiem "Studium Edukacji"

O prowadzących

Marta Kułaga Strefa NVC

Marta Kułaga
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy

Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla niej filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współczuciem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiada też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Współtworzy turkusową organizację Leance sp. z o.o. W swojej pracy łączy podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi. Jest właścicielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie od czerwca 2000. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla niej rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza: rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Uskrzydla ją podejmowanie wyzwań i przekraczanie swoich ograniczeń oraz prawdziwy i autentyczny kontakt z niepowtarzalnością i bogactwem drugiego człowieka.

Monika Stępka Strefa NVC

Monika Stępka
Psycholog, Trenerka komunikacji, Mediatorka

Prowadzę warsztaty komunikacji, konsultacje indywidualne i mediacje. W swojej pracy opieram się na Porozumieniu bez Przemocy M. Rosenberga (NVC), pedagogice J. Juula, Analizie Transakcyjnej (AT) oraz na wiedzy i doświadczeniu psychologicznym. Od 2006 roku wspieram dorosłych w głębszym rozumieniu siebie, budowaniu kontaktu ze sobą i drugim człowiekiem. Z NVC spotkałam się pierwszy raz w 2008 roku, a od ok 2012 r. dzielę się nim z innymi. Prowadzę konsultacje oraz Szkoły dla Rodziców, wspieram trójmiejskie przedszkola i szkoły prowadząc warsztaty w oparciu o NVC oraz konsultacje dla nauczycieli, zespołów psychopedagogicznych i dla dyrekcji. Wspieram również w budowaniu relacji w zespołach, poprzez facylitacje kręgów oraz mediacje NVC.
Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą - w latach 1999 - 2016 pracowałam z grupami na każdym szczeblu edukacji - począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, po szkołę średnią. Łącząc zawód psychologa i doświadczenie edukatora teatralnego, prowadziłam warsztaty profilaktyki dla młodzieży trójmiejskich szkół metodą Teatru Forum oraz zajęcia dramowe i psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadziłam grupy teatralne, grupy Odysei Umysłu, warsztaty komunikacji, a odkąd poznałam NVC - warsztaty NVC dla dzieci - w oparciu o program Sen żyrafy Franka i Gundi Gaschlerów oraz pomysły autorskie.
Prywatnie jestem mamą nastolatka, od którego się wiele uczę i dzięki któremu wzrastam. Uwielbiam spacery leśne i nadmorskie, morsowanie, jazdę na rowerze, planszówki i jogę. W życiu ważne są dla mnie przede wszystkim autentyczność, poczucie sensu, piękno i jakość - tego szukam w relacjach i to staram się wnosić w kontakt i moje codzienne bycie i działanie.
Porozumienia bez Przemocy uczyłam się m.in. od: Pernille Plantener, Agnieszki Rzewuskiej Pacy, Joanny Szlązak, Dominiki Jasińskiej, Ewy Krzymuskiej, Liv Larrson, Kay'a Rung'a, Ewy Orłowskiej, Anny Mills, Magdaleny Cieślak, Joanny Nowickiej, a rozwiązywania konfliktów metodą Kręgów Naprawczych od Tomasza Bagińskiego.

Agnieszka Rzewuska-Paca Strefa NVC

Agnieszka Rzewuska-Paca
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, psycholog i coach

Prowadzi warsztaty z komunikacji i rozwoju osobistego dla osób prywatnych, szkół i organizacji. Jako trenerka zajmuje się przede wszystkim tematyką świadomości siebie w komunikacji, pracą z intensywnymi emocjami – jak złość, poczucie winy i wstyd oraz budowaniem porozumienia poprzez dialog oparty na szczerości i empatii. Jest trenerką w wielu programach oferujących NVC w Polsce, m.in. Studiów Podyplomowych PBP Collegium Civitas oraz Studium Komunikacji i Studium Relacji w oparciu o Porozumienie bez Przemocy w Gdańsku. W pracy indywidualnej skupia się na wspieraniu swoich klientów w docieraniu do swoich zasobów oraz wzmacnianiu swojej sprawczości i mocy. Prowadzi również mediacje w oparciu o NVC. Szczególnym obszarem jej zainteresowania jest budowanie relacji z dziećmi. Od 2014 roku na stałe współpracuje z warszawskim przedszkolem "Zielona Wieża", gdzie wspieraa kadrę w codziennej pracy. Regularnie prowadzi warsztaty z zakresu Porozumienia Bez Przemocy dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych. W pracy bazuje przede wszystkim na Porozumieniu bez Przemocy (NVC), podejściu którego uczyła się od czołowych światowych trenerów – m.in. Miki Kashtan, Marianne Gothlin, Sarah Peyton, a także Marshalla Rosenberga – twórcy tego podejścia. Jednak inspiracje czerpie z wielu źródeł – m.in. od Jaspera Juula (Family Lab), z zen-coachingu, mindfulness, focusingu, IFS (Internal Family Systems), pracy z ciałem czy metaforami. Tłumaczy warsztaty NVC.

Aleksandra Bagińska Strefa NVC Studium Edukacji

Aleksandra Gołaszewska
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy

Z wykształcenia psycholog. Na co dzień propaguje metodę Porozumienia bez Przemocy. Jest akredytowanym facylitatorem programu Esencje Kobiecości i Męskości. W 2009 roku stworzyła i od tego czasu opiekuje się stroną www.nvc.info.pl . Pracowała jako terapeuta w szkole oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w świetlicy dla dzieci i młodzieży. Jest zaangażowana w praktykę i propagowanie metody Kręgów Naprawczych. Prowadzi Fundację Świadomego Rozwoju, której celem jest propagowanie Porozumienia bez Przemocy. Swoją pasję do Porozumienia bez Przemocy czerpała od takich trenerów jak: Marianne Gothlin, Nada Ignatovic, Miki Kashtan, Eva Rambala, Ian Petay, Monica Reu, Anna Mills, Ewa Orłowska. W życiu prywatnym mama Kacpra i Marty. W Fundacji prowadzi m.in zajęcia „Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą” oraz organizuje i koordynuje projekty.

Magdalena Wegner Strefa NVC Studium Edukacji

 

Magdalena Wegner
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy

Właścicielka Wyspy Zmian, trener, coach, mediator. Prowadzi warsztaty związane z rozwojem osobistym, zajmuje się coachingiem konfliktu i mediacjami, prowadzi grupy wsparcia i grupy praktykujące NVC. W swojej pracy opiera się przede wszystkim na Porozumieniu bez Przemocy. Działa na rzecz wprowadzania do polskich szkół i przedszkoli Porozumienia bez Przemocy. Jest mamą dwójki nastoletnich dzieci. Lubi jeździć na nartach, chodzić po górach i czytać książki S-F.

Elżbieta Więcław Strefa NVC Studium Edukacji

 

Elżbieta Więcław
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy

Wytrwale szuka w życiu porozumienia, a Porozumienie bez Przemocy jest jej drogą w tych poszukiwaniach. Od kiedy pamięta, chciała pracować z ludźmi. Jej spełnionym zawodowym marzeniem stała się szkoła. Bardzo zależy jej na tym, aby to było miejsce dialogu pełnego szacunku, w którym każdy jest brany pod uwagę. Jeste dyrektorem i współwłaścicielem Zespołu Szkół FILOMATA w Gliwicach. W 2001 roku wzięła udział w seminarium, które prowadził w Warszawie Marshall Rosenberg. I wtedy się wszystko „poukładało”, zobaczyła, jak skuteczne narzędzia dopełniają życiową filozofię opartą na empatii. To był jej pierwszy, nieplanowany krok na ścieżce NVC. Dzisiaj, jako trenerka, z radością prowadzi warsztaty NVC, dotyczące edukacji i współpracy zespołowej (komunikacja w szkole, rozwiązywanie konfliktów, emocje w szkolnej ławce, komunikacja z rodzicami uczniów, kary i nagrody, informacja zwrotna). Lubi pracę z nauczycielami, bo oni decydują o jakości edukacji. Wierzy, że od edukacji zależy kształt naszego świata. Z podobną intencją pracuje z rodzicami, prowadząc warsztaty o tym, jak skutecznie budować porozumienie z własnymi dziećmi, jak poprzez relacje dawać im siłę na całe życie.
Chętnie prowadzi warsztaty wprowadzające do NVC oraz otwarte, interaktywne spotkania, na których uczestnicy po raz pierwszy stykają się z NVC. Organizuje w Gliwicach grupy ćwiczeniowe dla tych, którzy chcą rozwijać umiejętności związane z empatyczną komunikacją. Wielką inspiracją jest dla niej Brene Brown i jej badania, dotyczące wstydu i odwagi. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie coachingu i NVC łączy z coachingowym podejściem, które jest jej najbliższe jako sposób współpracy z ludźmi i prowadzenia własnej firmy. W życiu stara się pamiętać, że „żaden motyl nie usiądzie na zaciśniętej pięści”. 

Koordynatorka Projektu

Monika Stępka
+48 501 943 275

Kontakt: studiumedukacji@strefanvc.pl