Studium dialogu Publicznego w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

Studium Dialogu Publicznego w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

Na Studium Dialogu Publicznego zapraszamy liderów pracujących na rzecz społeczności, czyli osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub prywatnego wyboru podejmują dialog społeczny – są jego inicjatorami, są zaangażowane w działania publiczne, podejmują działania mające wpływ na zmianę w najbliższym otoczeniu oraz/lub pełnią rolę łącznika między organizacją, instytucją a daną społecznością.

Studium Dialogu Publicznego skierowane jest do:

 • koordynatorów projektów zaangażowanych społecznie,
 • pracowników, członków fundacji, stowarzyszeń, podmiotów ekonomii społecznej, realizujący działania na rzecz społeczności,
 • pracowników urzędów, mających kontakt z klientami i/lub pracujących na rzecz społeczności lokalnej lub lokalnych grup społecznych,
 • dziennikarzy zajmujących się kwestiami społecznymi,
 • osób pracujących, działających z oraz na rzecz członków mniejszości społecznych,
 • osób działających na rzecz społeczności lokalnych (tzw. społecznicy, samorządowcy),
 • polityków zaangażowanych w społeczną zmianę,
 • osób, dla których jakość dialogu społecznego jest ważna.

Uczestnicząc w Studium Dialogu Publicznego będziesz miał/a możliwość:

 • poznać założenia Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication NVC),
 • nauczyć się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych osób z poszanowaniem poglądów swoich i innych osób,
 • poznać konkretne narzędzia ułatwiające wzajemne usłyszenie i zrozumienie się w czasie trudnych rozmów czy dyskusji,
 • poznać narzędzia wspomagające proces podejmowania decyzji grupowych,
 • nauczyć się jak zadbać o siebie (swoje emocje, potrzeby, granice) w kontakcie z osobami o odmiennych poglądach,
 • poznać siłę przekonań i ich rolę w procesie, którego jesteś częścią oraz narzędzia do ich transformacji,
 • doświadczyć jakościowej zmiany w kontakcie z sobą oraz innymi osobami,
 • rozwinąć i połączyć umiejętności menedżerskie z osobistymi.

Program Studium obejmuje:

4 dwudniowe moduły

W sumie 64 godziny zajęć w grupie prowadzone z certyfikowanymi trenerami NVC i specjalistami dialogu i zmiany społecznej.

Sesje indywidualne

8 sesji po 50 minut dla uczestnika, których celem jest określenie własnej ścieżki rozwoju i wyznaczenie swojego osobistego celu w obszarze dialogu publicznego oraz praca nad jego osiągnięciem.

Praca pomiędzy zjazdami

20 godzin pracy w parach pomiędzy zjazdami

Program

MODUŁ I

Wprowadzenie do NVC w kontekście dialogu społecznego

 • model 4 kroków jako mapa pomocna w komunikacji
 • empatia jako narzędzie w budowaniu kontaktu i porozumienia
 • rozpoznawanie potrzeb i ich rola w słuchaniu i rozumieniu siebie i innych
 • 4 sposoby reagowania (słuchanie siebie / słuchanie innych)

 

Prowadząca: Dominika Jasińska, Certyfikowana trenerka NVC

 

MODUŁ II

Self-care – zarządzanie sobą w obliczu odmiennych racji

 • radzenie sobie z emocjami (rezygnacja, bezsilność, frustracja, złość, niezgoda)
 • rola przekonań w procesie dialogu społecznego – jak moje przywiązanie do racji wpływa na jego jakość?
 • pułapki bycia liderem dialogu publicznego

 

Prowadząca: Ewa Krzymuska-Gryncewicz

 

MODUŁ III

Kompetencje lidera

 • tożsamość i rola lidera – budowanie świadomości wyzwań
 • relacja z mocą i władzą – jak korzystać z mocy bez przemocy
 • budowanie społeczności i wspieranie jej w trudnych momentach
 • stwarzanie przestrzeni do dialogu, włączanie różnorodności
 • branie i oddawanie odpowiedzialności
 • partycypacyjne procesy decyzyjne – korzystanie z zasobów zespołu
 • przyjmowanie roli łącznika pomiędzy organizacją a społecznością (umiejętność korzystania z zasobów)

 

Prowadząca : Marta Kułaga, Certyfikowana trenerka NVC

 

MODUŁ IV

Convergent Facilitation - podejmowanie grupowych decyzji przez włączanie odmiennych opinii i sprzeciwu

 

 • dostrzeganie, kiedy chcemy podjąć grupową decyzję
 • założenia i narzędzia Convergent Facilitation
 • prowadzenie dialogu z osobami, które zgłaszają sprzeciw
 • uzgadnianie konkretnych rozwiązań, które działają dla wszystkich

 

 

 

Prowadzące: Magda Barańska, Aneta Stępień-Proszewska

 

Informacje praktyczne

Miejsce szkolenia 

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbędą się:
-> stacjonarnie Gdańsk ul. Marii Konopnickiej 7/1
lub
-> Online platforma ZOOM
Organizator podejmuje decyzję o formie zajęć każdorazowo przed kolejnym modułem.

Jeśli zależy Tobie tylko na formie online - dopytaj organizatora.

Godziny 

Prawdopodobnie czwartek: 8.30-16.30

Prawdopodobnie piątek: 8.30-16.30

Grupa

Maksymalnie 14 osób

Cena

3400 zł za cały kurs od osoby (możliwość płatności w 4 ratach, jako zaliczek na poczet kolejnych modułów)

 

UWAGA!

 • Dla osób decydujących się na wpłatę całości, po każdym module wystawiana jest faktura w wysokości wartości modułu.
 • Dla osób decydujących się na wpłaty cząstkowe, płatność rozłożona jest na 4 równych wpłat (850 zł). Pierwsza wpłata jest zaliczką, która jest rozliczana fakturą po I module. Kolejne wpłaty rozliczane są fakturami po każdym odbytym module.
 • Uczestnictwo w Studium gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości pierwszej wpłaty (I moduł). W przypadku rezygnacji jest ona bezzwrotna.
 • Rezerwacja na stronie oznacza zapisanie się na całe Studium (4 moduły) i poniesienie związanym z tym kosztów.
 • W tytule wpłaty prosimy o wpisanie: "Imię i nazwisko Studium Dialogu Publicznego, moduł (numer)"

 

Harmonogram wpłat

 • I wpłata
 • II wpłata
 • III wpłata
 • IV wpłata

Płatne na konto

Dominika Jasińska PKO BP 13 1020 1811 0000 0302 0425 7424 
z dopiskiem "Studium Dialogu Publicznego"

O prowadzących

Dominika Jasińska Strefa NVC

Dominika Jasińska
Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (Polska)

Od kilku lat prowadzi zajęcia otwarte z Porozumienia bez Przemocy w ramach rocznego cyklu „Mówię, bo czuję i potrzebuję”, który doczekał się wielu edycji i kontynuacji – obecnie równolegle szkolą się 4 kolejne roczniki. Ponadto współpracuje ze szkołami, przedszkolami i firmami prywatnymi. Prowadzi mediacje oparte na NVC dla par, rodzin, osób, które ze sobą współpracują i szukają porozumienia. Jest współzałożycielką Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy w Gdańsku. Ponadto wspiera ludzi w rozwoju i zmianie prowadząc sesje indywidualne bazując na metodzie „Coaching oparty na potrzebach”. Tak mówi o mediacjach: „Mediator tworzy przestrzeń, w której może dojść do spotkania zwaśnionych stron. Dla mnie to jeden z trudniejszych zawodów, bo wymaga dużej pracy nad samym sobą a nie tylko opanowania potrzebnych kompetencji. Jednocześnie daje poczucie wpływu na rzeczywistość, pozwala łączyć się z głębokimi wartościami, zarówno swoimi jak i klienta – to zwykle piękny moment”.

Ewa Krzymuska-Gryncewicz
Trenerka empatycznej komunikacji, mediatorka

Absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (organizowanej przez Dojrzewalnię Róż w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym), mediatorka wpisana na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku, pedagog, założycielka firmy Satori – przestrzeń mediacji i komunikacji. Chcę się podzielić doświadczeniem i wiedzą związaną z metodą komunikacji stworzoną przez Marshalla Rosenberga zwaną Porozumieniem bez Przemocy (Nonviolent Communication NVC). Poznanie tej idei całkowicie odmieniło moje życie i stało się moją życiową filozofią. NVC to dla mnie nie tylko metoda komunikacji, ale też sposób na życie, na widzenie świata, na budowanie dobrych relacji ze sobą i innymi, na wykształcenie rozumienia i empatii do samej siebie i do innych. W tajniki NVC wprowadzała mnie Nada Ignatović-Savic – certyfikowana trenerka tej metody, wybitna i charyzmatyczna postać. Dzięki niej dane mi było poznać smak prawdziwej empatii i współczucia do siebie i innych, oraz radości ze świętowania chwil życia. Metodę zgłębiałam podczas licznych szkoleń i warsztatów prowadzonych przez innych certyfikowanych trenerów NVC takich jak: Liv Larsson, Marike Kahju, Ike Lasater, Ewa Orłowska, Ania Mills, Kay Rung, Bob WentWorth i Pernille Plantener (około 250 godzin szkoleniowych). Doświadczenie w stosowaniu metody zdobyłam praktykując NVC w swoim własnym życiu, dlatego wiem jaką ma wartość i że faktycznie „to działa!”.

Marta Kułaga Strefa NVC

Marta Kułaga
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy

Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla niej filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współczuciem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiada też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Współtworzy turkusową organizację Leance sp. z o.o. W swojej pracy łączy podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi. Jest właścicielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie od czerwca 2000. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla niej rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza: rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Uskrzydla ją podejmowanie wyzwań i przekraczanie swoich ograniczeń oraz prawdziwy i autentyczny kontakt z niepowtarzalnością i bogactwem drugiego człowieka.

Magda Barańska

Prowadzi sesje coachingowe, mediacje, szkolenia oraz facylituje spotkania, na których grupy podejmują decyzje. Jej pasją jest wspieranie osób we wzajemnym zrozumieniu i szukaniu rozwiązań, które działają dla nich wszystkich przez integrowanie różnych perspektyw. "Niestety w szkole nie ma takiego przedmiotu. Świadomie rozwijam tę umiejętność od 2008 roku, kiedy poznałam Porozumienie bez Przemocy". Od 2012 roku współtworzy Strefę Porozumienia, oferującą wsparcie dla osób w konflikcie. Od 2017 współtworzy międzynarodową uczącą się społeczność Nonviolent Global Liberation, a w jej ramach - system rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i przepływu zasobów.  Od Miki Kashtan uczyła się metody Convergent Facilitation - przez dwa lata uczestniczyła w grupie ćwiczącej, w ramach której facylitowała wiele procesów podejmowania decyzji. Obecnie wspiera grupy w podejmowaniu decyzji tą metodą. Korzysta z jej uproszczonej formy w codziennym życiu, facylitując procesy decyzyjne zespołów, w których pracuje.

 

Aneta Stępień-Proszewska

Jest coachem PCC ICF, Ambasadorką Empatii, mediatorką i trenerką w nurcie Nonviolent Communication, a także Praktykiem Terapii Rezonansem (Resonant Healing PractitionerÒ) w trakcie certyfikacji. W swojej pracy łączy różne metody i umiejętności. Jako Ambasadorka Empatii i trenerka w nurcie Nonviolent Communication wnosi dar słuchania i dawania empatii, uczy budować relacje ze sobą i z innymi oraz porozumiewać się w dialogu i ze świadomością potrzeb, za pomocą mediacji, kręgów naprawczych i facylitacji podejmowania decyzji metodą Convergent Facilitation wspiera rozwiązywanie konfliktów i wypracowywanie rozwiązań, które odpowiadają wszystkim zaangażowanym oraz wzmacniają więzi i współpracę, czerpiąc z Porozumienia Bez Przemocy i sprawiedliwości naprawczej, proponuje alternatywne podejście do różnicy zdań czy żywego konfliktu. Wspiera kobiety i mężczyzn na drodze uwalniania się z lęku, winy, wstydu i ograniczających schematów myślenia i działani, pomaga odkrywać pełnię osobistego potencjału i sięgać do źródeł wewnętrznej mocy oraz wspiera kobiety i dziewczyny w przekraczaniu życiowych progów (inicjacje, ceremonie przejścia, kręgi dziewczyn).

 

Koordynatorka

Dominika Jasińska
tel. 502 544 706

Kontakt: studiumdialogu@strefanvc.pl