“Kluczowym zasobem we współczesnych organizacjach są nie ludzie,
lecz JAKOŚĆ RELACJI oraz ZAUFANIE pomiędzy ludźmi.
Zaufanie buduje ZAANGAŻOWANIE”
– Steven M.R. Covey

Studium Komunikacji w Biznesie w oparciu o Porozumienie bez Przemocy

Studium Komunikacji w Biznesie
w oparciu o Porozumienie bez Przemocy  

Zapraszamy na roczny, intensywny program Studium Komunikacji w Biznesie w oparciu o Porozumienie bez Przemocy (NVC). Program obejmuje 6 dwudniowych modułów (84 godziny), prowadzonych przez Martę Kułagę, doświadczoną trenerkę Porozumienia bez Przemocy. Łącząc teorię z jej praktycznym zastosowaniem, program pozwala na zmianę stylu komunikowania się w organizacji, co przekłada się na tworzenie pozytywnych i konstruktywnych relacji biznesowych.

Dlaczego Porozumienie bez Przemocy (NVC)?

NVC to podejście do komunikacji, stworzone przez Marshalla B. Rosenberga, charyzmatycznego amerykańskiego psychologa, mediatora, autora i trenera. Dzięki spojrzeniu na relacje przez pryzmat potrzeb, NVC wspiera zaufanie, szacunek i współpracę w organizacjach. NVC to nie tylko filozofia, lecz także konkretne narzędzia i praktyki, które pomagają zmienić środowisko pracy w miejsce, gdzie ludzie mogą dawać z siebie to, co najlepsze. Wpływ NVC wykracza poza to, co dają konwencjonalne narzędzia zarządzania ludźmi. NVC zwiększa samodzielność i osobistą odpowiedzialność pracowników, wspierając jednocześnie współpracę w zespole.

Korzyści dla organizacji

Korzyści wynikające ze stosowania Porozumienia bez Przemocy dla organizacji i poszczególnych pracowników obejmują między innymi:

 • trwałą poprawę relacji i komunikacji na poziomie organizacyjnym,
 • usprawnienie współpracy pomiędzy działami w organizacji, co przekłada się na zwiększenie efektywności i mierzalne wyniki,
 • rozwój umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, co prowadzi do szybszego znajdowania rozwiązań, z uwzględnieniem potrzeb całej organizacji,
 • zwiększenie świadomości tego, w jaki sposób budować współpracę, unikać niepotrzebnych konfliktów czy cichej urazy,
 • poprawę atmosfery w miejscu pracy, co przekłada się na wyższą motywację, zaangażowanie i produktywność.
6 zjazdów

Program Studium Komunikacji w Biznesie obejmuje 6 zjazdów dwudniowych w ciągu roku, które prowadzone będą metodą warsztatową z elementami teoretycznymi.

Kompleksowy program

Zakłada zapoznanie z NVC oraz integrowanie wiedzy, praktyki i doświadczeń.

Certyfikat ukończenia

Ukończenie programu zostanie poświadczone certyfikatem ukończenia Studium Komunikacji w Biznesie.

Studium Komunikacji w Biznesie przeznaczone jest dla:

 • liderów
 • menedżerów
 • koordynatorów projektów i Scrum masterów (Agile)
 • właścicieli firm
 • pracowników działów HR
 • trenerów biznesu, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności

 Korzyści dla uczestników:

 • krok po kroku poznają podstawy NVC, co zwiększy ich umiejętności komunikacyjne oraz samoświadomość,
 • pogłębią swoje umiejętności zarządzania ludźmi, by być bardziej skutecznymi w rozwijaniu potencjału i motywacji swoich zespołów, dbając jednocześnie o wyniki,
 • wzmocnią swoje relacje zawodowe i uzyskają umiejętności prowadzące do zawierania umów, które działają dla wszystkich,
 • zyskają umiejętność rozwiązywania konfliktów, w sposób zwiększający motywację i poczucie odpowiedzialności u wszystkich zaangażowanych,
 • nauczą się reagować na trudne sytuacje w zgodzie ze swoimi wartościami oraz zwiększą swoją odporność na wyzwania,
 • nauczą się jak troszczyć się o swoje potrzeby, z uwzględnieniem tego, co ważne dla innych,
 • bez względu na stanowisko w organizacji – nauczą się jak pozytywnie wpływać na kulturę organizacyjną i zaangażowanie swoich współpracowników. 

Program

I MODUŁ
Edycja II: 24-25 października 2023
Edycja III: 22-23 października 2024 (wtorek-środa) 

Wprowadzenie do NVC w biznesie

 • Podstawowe narzędzia i założenia NVC
 • Słowa mają znaczenie - o wpływie słów na komunikację oraz o dostosowaniu języka do okoliczności i ludzi, z którymi rozmawiamy
 • Pułapki komunikacji w biznesie
 • Praktyczne elementy teoretyczne połączone z ćwiczeniami

Prowadząca: Marta Kułaga

II MODUŁ
Edycja II: 28-29 listopada 2023
Edycja III: 2-3 grudnia 2024 (poniedziałek - wtorek)

Zarządzanie sobą w kontekście biznesowym

 • Zrozumienie złości i tego jak może nam służyć, wspierając kontakt i osiąganie wyników biznesowych
 • Poznanie mocy sprzyjających przekonań i ich wpływu na atmosferę i wyniki pracy
 • Zrozumienie wpływu ograniczających przekonań na to jak myślimy i działamy
 • Nazwanie i transformacja ograniczających przekonań, aby zwiększyć kreatywność i elastyczność w sytuacjach, które stanowią wyzwanie

Prowadząca: Marta Kułaga

III MODUŁ
Edycja II: 16-17 stycznia 2024
Edycja III: 17-18 lutego 2025 (poniedziałek - wtorek)

Komunikacja i współpraca w zespole

 • Efektywne rozmowy - prowadzące do wzajemnego zrozumienia i mierzalnych wyników
 • Dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej, która buduje zaangażowanie i motywację
 • Reagowanie na feedback, który trudno jest usłyszeć, z miejsca wyboru opartego na wartościach, a nie reakcji wynikającej z lęku
 • Świętowanie sukcesów i uczenie się na błędach

Prowadząca: Marta Kułaga

IV MODUŁ
Edycja II: 5-6 marca 2024
Edycja III: 31 marca - 1 kwietnia 2025 (poniedziałek - wtorek)

Rozwiązywanie konfliktów i mediacje

 • Rozumienie dynamiki konfliktu
 • Postrzeganie konfliktu jako szansy na kreatywne rozwiązanie sytuacji z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych
 • Przechodzenie od konfliktu do współpracy w 5 krokach
 • Praktykowanie rozwiązywania konfliktów w formalny oraz nieformalny sposób
 • Konflikt z perspektywy dwóch osób oraz konflikt grupowy

Prowadząca: Marta Kułaga

V MODUŁ
Edycja II: 6-7 maja 2024
Edycja III: 6-7 maja 2025 (wtorek - środa)

Przywództwo oparte na współpracy

 • Zwiększanie swojego wpływu i przywództwo oparte na współpracy – bez względu na pozycję w organizacji
 • Tworzenie efektywnych struktur podejmowania decyzji, które pozwalają na uwzględnienie wkładu wszystkich członków zespołu
 • Wspieranie umiejętności przywódczych członków zespołu i tworzenie warunków do brania pełnej odpowiedzialności za siebie
 • Przywództwo, w którym motywacja i skuteczność działania pracowników nie muszą zależeć od lidera, lecz są wspierane przez samą strukturę organizacyjną

Prowadząca: Marta Kułaga

VI MODUŁ
Edycja II: 11-12 czerwca 2024
Edycja III: 24-25 czerwca 2025 (wtorek - środa)

Coaching NVC w biznesie

 • Zwiększanie zaangażowania pracowników poprzez przechodzenie od zarządzania do coachingu, co przekłada się zarówno na poprawę wyników, jak i relacji wewnątrz zespołu
 • Słuchanie i wyłapywanie tego, co nie zostało powiedziane
 • Zadawanie pytań wzmacniających, które mają moc transformowania efektów rozmów
 • Bycie katalizatorem zmiany, poprzez wspieranie innych w przekraczaniu starych nawyków i wzorców komunikowania się lub działania
 • Wspieranie zespołu w ustalaniu i osiąganiu ambitnych celów

Prowadząca: Marta Kułaga

Informacje praktyczne

Miejsce szkolenia 

STARTER
ul.Lęborska 3b
80-386 Gdańsk
lub
STREFA NVC
ul. M. Konopnickiej 7/1
80-240 Gdańsk

Czas

9.00.00-17.00 (z godzinną przerwą na lunch)

Cena

 • regularna: 8940 zł od osoby (1490 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)
 • dla osób zgłaszających się razem: 7980 zł od osoby (1330 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)
 • gdy płatność do 30 marca: 7980 zł od osoby (1330 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)
 • gdy płatność do 30 marca i za dwie osoby: 7380 zł od osoby (1230 zł za moduł, płatne w 6 wpłatach)

UWAGA!

 • Płatność rozłożona jest na 6 równych wpłat. Wpłaty rozliczane są fakturami w miesiącu wpłaty lub po każdym odbytym module.
 • Uczestnictwo gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości pierwszej wpłaty (1490, 1338 lub 1230 zł w zależności od opcji płatności). W razie rezygnacji bezzwrotna.
 • Jeśli udział finansuje twój pracodawca i jest wymóg wpłaty całościowej, skontaktuj się z koordynatorką w sprawie ustalenia szczegółów.
 • Dla firm, które są płatnikami VAT do faktury doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
 • Rezerwacja na stronie oznacza zapisanie się na całe Studium (VI modułów) i poniesienie związanym z tym kosztów.
 • W tytule wpłaty wpisz: "Imię i nazwisko Studium Biznesu"

Harmonogram wpłat

 • I wpłata (w ciągu 3 dni od zarezerwowania miejsca na stronie)
 • II i kolejne wpłaty w pierwszym tygodniu miesiąca, w którym odbywa się dany moduł

Dane do przelewu

Dominika Jasińska
PKO BP 13 1020 1811 0000 0302 0425 7424
z dopiskiem "Studium Biznesu"

Dodatkowe informacje

Program dostępny również dla indywidualnych firm na zamówienie.

O prowadzącej

Marta Kułaga Strefa NVC

Marta Kułaga
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy
, coach, mediatorka

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia. Wierzę, że to miękkie kompetencje społeczne decydują o możliwości wykorzystania posiadanego potencjału wiedzy i inteligencji, a współpraca przynosi efekt synergii i wzbogaca każdego z uczestników. Dynamiczny świat, który postrzegam jako pozbawiony pewników i dogmatów, stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości wzięcia odpowiedzialności za kształt i sens własnego życia – zarówno zawodowego – jak i osobistego. To przekonanie kieruje mnie do tworzenia miejsc współpracy i wspólnoty. Od 2000 roku prowadzę Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Krasnal w Krakowie, aktywnie działając na rzecz wprowadzania jakości empatii w edukację, budowania społeczności i relacji opartych na szacunku i zrozumieniu pomiędzy dziećmi, nauczycielami i rodzicami. Od 2016 współtworzę firmę Leance, która ma ambicję tworzyć środowisko pracy oparte na paradygmacie współpracy, współdecydowania i współodpowiedzialności. Wierzę, że zmiana środowiska pracy na takie, w którym doświadczamy radości i spełnienia jest możliwa. Aktywnie współtworzę krakowską i ogólnopolską społeczność NVC, doświadczając inspiracji i radości z kontaktów z ludźmi o podobnym systemie wartości. Współpracuję z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy, które ma na celu poprawę efektywności komunikacji, budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku oraz polepszanie współpracy w zespołach. Wprowadzam kulturę feedbacku opartą na dialogu, która w dłuższej perspektywie może zaowocować zmianą kultury organizacji. Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (2010 – 2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji). Swoją świadomość i warsztat trenerski nieustannie pogłębiam dzięki uczestnictwu w warsztatach z wieloma trenerami: Miki Kashtan, Sarah Peyton, Shona Cameron, Pernille Plantener, Liv Larsson, Kay Rung, Yoram Mozenson, Frank and Gundi Gaschler.

Koordynator Projektu

Radek Dąbrowski
+ 48 667 827 452

Kontakt: studiumbiznesu@strefanvc.pl