Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy

Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy

Studium Mediacji to niezwykła i unikalna możliwość rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego. Niezwykła, ponieważ oparta na metodzie empatycznej komunikacji – Porozumienie bez Przemocy, w której świadome uczestnictwo, odczuwanie i doświadczanie życia jest bazą i drogą rozwoju. Unikalna, gdyż zajęcia poprowadzą polscy i międzynarodowi trenerzy NVC, będący jednocześnie mediatorami i międzynarodowymi ekspertami w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Jeśli chcesz dołączyć na pojedynczy moduł w EDYCJI XII 2024 - skontaktuj się z nami pisząc na email: studiummediacji@strafanvc.pl

Studium Mediacji przeznaczone jest dla:

 • mediatorów, którzy chcą pogłębić znajomość NVC oraz szukają praktycznych narzędzi, aby móc zastosować je w swojej pracy zawodowej,
 • nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy poszukują nowych narzędzi skutecznego budowania kontaktu i rozwiązywania konfliktów,
 • kadry zarządzającej, menadżerów, którzy chcą doświadczyć praktycznych zastosowań mediacji w kierowaniu zespołem,
 • osób, które chcą być rozjemcą konfliktów w różnych sytuacjach zawodowych lub prywatnych,
 • osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności związane z kontaktem z sobą i innymi.

Głównym celem Studium jest pogłębienie wiedzy i nauka praktycznych umiejętności działania w sytuacji konfliktu z wykorzystaniem NVC.

Program przygotowuje do:

 • pracy z konfliktem w różnych aspektach społecznych,
 • efektywnej pomocy przy rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów (formalnych, nieformalnych, grupowych),
 • rozwiązywania konfliktów wewnętrznych,
 • umiejętnego i świadomego korzystania z narzędzi mediacyjnych opartych na NVC,
 • pracy z wykorzystaniem metody Kręgów Naprawczych, (Restorative Circles) jako jednej z metod pokojowego rozwiązywania konfliktów (edycja XI),
 • pracy z wykorzystaniem metody Uzgodnień Systemowych (Systemic Consensing) jako jednej z metod która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach (edycja XII).

Program rozwija umiejętności:

 • empatycznego słuchania,
 • pomocy stronom w ich wzajemnym usłyszeniu się i zrozumieniu,
 • przerywania, tak aby służyło to stronom konfliktu,
 • empatii w stosunku do samego siebie – czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami gdy pomagamy innym,
 • efektywnego mediowania wg Porozumienia bez Przemocy.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł/mogła wykorzystać przy rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów:

 • mediacji formalnej – przy zaproszeniu do pomocy stronom,
 • mediacji nieformalnej – aby wspierać swoich bliskich, przyjaciół, współpracowników,
 • konfliktu wewnętrznego – w sytuacji rozdarcia pomiędzy rożnymi wyborami,
 • konfliktu zewnętrznego – w sytuacji gdy masz te konflikty z innymi,
 • konfliktu grupowego.
75 godzin zajęć

Program łącznie obejmuje 75 godzin zegarowych zajęć: 5 zjazdów dwudniowych – weekendowych w ciągu roku prowadzonych metodą warsztatową z elementami teoretycznymi, 1 sesję demonstracyjną mediacji, 1 sesję z informacją zwrotną oraz 2 sesje pytań i odpowiedzi.

Praktyka między zjazdami

Aby wspomóc proces uczenia uczestnicy będą proszeni o wykonanie ok. 20 mediacji w grupach ćwiczących pomiędzy zjazdami oraz uczestniczenie w ok. 20 sesjach dwójek empatycznych. Grupy ćwiczące będą wyłaniane w trakcie zajęć spośród uczestników Studium.

Certyfikat ukończenia

Ukończenie programu (udział w zjazdach oraz ćwiczenia w grupach pomiędzy) jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy.

Program

I MODUŁ

Wprowadzenie do mediacji metodą NVC – teoria i praktyka

Edycja XI: 03-05 luty 2023
Piątek 18.00-21.00
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00
Edycja XII: 28 luty - 1 marca 2024
Środa 18.00-21.00
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 9.00-17.00

Prowadzące: Marta Kułaga, Ewa Krzymuska

II MODUŁ

Praktyczne aspekty mediacji

Edycja XI: 14 - 16 kwietnia 2023
Piątek 18.00-20.00 (demo mediacji)
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00
Edycja XII: 20 - 21 kwietnia 2024
Piątek 18.00-20.00 (demo mediacji)
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadzące: Dominika Jasińska, Ewa Krzymuska

III MODUŁ

Mediowanie konfliktu wewnętrznego

Edycja XI: 17-18 czerwca 2023
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00
Edycja XII: 15-16 czerwca 2024
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Ewa Orłowska

 

 

IV MODUŁ

Mediacja w grupie

Edycja XI: 7-8 października 2023
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00
Edycja XII: 19-20 października 2024
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Pernille Plantener

V MODUŁ

Wprowadzenie do metody Kręgów Naprawczych

Edycja XI: 25-26 listopada 2023
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadzący: Adam Kusio

Wprowadzenie do metody Uzgodnień Systemowych (Systemic Consensing)

Edycja XII: 28-29 listopada 2024
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 9.00-17.00

Prowadząca: Magdalena Sendor

Sesje pytań i odpowiedzi

Edycja XI:
1. 10 marca 2023 18:00-19:00
2. 26 maja 2023 18:00-19:00
Edycja XII:
1. Terminy wkrótce
2. Terminy wkrótce

Prowadząca: Ewa Krzymuska

Informacje praktyczne

Oczekiwania wobec uczestników

Znajomość Porozumienia bez Przemocy. Jeśli nie znasz NVC a zależy Ci na uczestniczeniu w szkoleniu, skontaktuj się – jest możliwość odbycia dwudniowego szkolenia wprowadzającego.

Miejsce szkolenia 

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbędą się:
-> stacjonarnie Gdańsk ul. Marii Konopnickiej 7/1
lub
-> online platforma ZOOM
Organizator podejmuje decyzję o formie zajęć każdorazowo przed kolejnym modułem.

Jeśli zależy Tobie tylko na formie online - zaznacz tą opcję w formularzu przy zgłoszeniu.

Cena

4 300 zł (płatne w 5 wpłatach jako zaliczki na poczet kolejnych modułów).

UWAGA!

 • Płatności realizowane są w formie zaliczek na poczet przyszłych warsztatów. Na prośbę możliwe jest otrzymanie faktury, która jest wystawiana po każdym odbytym module.
 • Uczestnictwo gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości pierwszej wpłaty. W razie rezygnacji bezzwrotna.
 • Rezerwacja na stronie oznacza zapisanie się na całe Studium (V modułów) i poniesienie związanym z tym kosztów.
 • W tytule wpłaty proszę wpisywać: "Imię i nazwisko zaliczka na Studium Mediacji moduł (numer)"

Harmonogram wpłat

1 wpłata – 860 zł w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji
2 wpłata – 860 zł do 10 luty 2024
3 wpłata – 860 zł do 10 kwietnia 2024
4 wpłata – 860 zł do 10 czerwca 2024
5 wpłata – 860 zł do 10 września 2024

Jest możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach – do wyboru maksymalnie 2. Koszt jednego modułu 860zł (miejsce na liście uczestników gwarantuje zapłata zaliczki w wysokości 100 zł za moduł)

Płatne na konto Ewa Krzymuska-Gryncewicz Bank Pekao SA 58 1240 1268 1111 0010 5135 2603

O prowadzących

Marta Kułaga Strefa NVC

Marta Kułaga
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy

Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla niej filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współczuciem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiada też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Współtworzy turkusową organizację Leance sp. z o.o. W swojej pracy łączy podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi. Jest właścicielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie od czerwca 2000. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla niej rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza: rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Uskrzydla ją podejmowanie wyzwań i przekraczanie swoich ograniczeń oraz prawdziwy i autentyczny kontakt z niepowtarzalnością i bogactwem drugiego człowieka.

Dominika Jasińska Strefa NVC

Dominika Jasińska
Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (Polska)

Od kilku lat prowadzi zajęcia otwarte z Porozumienia bez Przemocy w ramach rocznego cyklu „Mówię, bo czuję i potrzebuję”, który doczekał się wielu edycji i kontynuacji – obecnie równolegle szkolą się 4 kolejne roczniki. Ponadto współpracuje ze szkołami, przedszkolami i firmami prywatnymi. Prowadzi mediacje oparte na NVC dla par, rodzin, osób, które ze sobą współpracują i szukają porozumienia. Jest współzałożycielką Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy w Gdańsku. Ponadto wspiera ludzi w rozwoju i zmianie prowadząc sesje indywidualne bazując na metodzie „Coaching oparty na potrzebach”. Tak mówi o mediacjach: „Mediator tworzy przestrzeń, w której może dojść do spotkania zwaśnionych stron. Dla mnie to jeden z trudniejszych zawodów, bo wymaga dużej pracy nad samym sobą a nie tylko opanowania potrzebnych kompetencji. Jednocześnie daje poczucie wpływu na rzeczywistość, pozwala łączyć się z głębokimi wartościami, zarówno swoimi jak i klienta – to zwykle piękny moment”.

Ewa Orłowska Strefa NVC

 

Ewa Orłowska
Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (Polska)

Trenerka w obszarach komunikacji, mediacji i umiejętności coachingowych. Dotychczasowe doświadczenie obejmuje szkolenia, warsztaty i doradztwo w procesach zarządzania zespołem, zarządzania projektami, transformacji konfliktu, mediacji i komunikacji interpersonalnej oraz trening trenerski - train the trainer. W roli trenera i konsultanta współpracowała w przeciągu ostatnich pięciu lat m.in. z: Instytutem Psychologii Biznesu, Adventure for Thought Good Advice, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Szkołą Trenerów Dojrzewalni Róż. Tak pisze o mediacji: „Od kiedy poznałam mediacje, bardzo je cenię zarówno w wersji formalnej jak i nieformalnej. Umiejętności mediacyjne są niezwykle cenne w przechodzeniu przez kryzysy. Są dla mnie jednym ze sposobów na polepszenie jakości życia. Prowadzenie formalnej mediacji potrafi dać dużą satysfakcję. Od początkowego konfliktu, albo ty albo ja, proces prowadzony przez mediatora odsłania sposoby przejścia do znacznie bardziej komfortowej formuły tak samo ty jak i ja. Umiejętnie zastosowane mediacje mogą nie tylko zredukować cierpienie, ale dać mocny impuls do rozwoju”.

Pernille Plantener Strefa NVC

 

Pernille Plantener
Certyfikowana trenerka NVC, mediator, certyfikowana coach (Dania)

Jest certyfikowaną trenerką NVC i akredytowanym coachem (The American Coaching For Transformation School). Specjalizowała się w rolnictwie ekologicznym i działalności rolniczej, by w końcu pójść za głosem serca i zacząć wspierać ludzi w rozwoju osobistym. Założyła firmę BusinessByHeart gdzie oferuje coaching indywidualny i dla firm. W Polsce znana jest ze szkoleń „Coaching oparty na potrzebach”, które prowadzi w trzech miastach (Warszawie, Gdańsku i Krakowie). Jest również aktywną mediatorką – współpracuje i wspiera mediacyjnie duńską policję. Pernille traktuje życie holistycznie, m.in. uprawia jogę i medytuje. W życiu prywatnym jest mamą dwójki dzieci, jest pokojowo rozwiedziona i obecnie doświadcza wiele miłości i sensu w życiu.

Adam Kusio
trener, mediator, facylitator i propagator Kręgów Naprawczych (Polska)

Po 18 latach pracy w międzynarodowej firmie i życiowym wirażu trener, mediator oraz facylitator i propagator Kręgów Naprawczych. Wszystkie te role łączy podejście w duchu NVC (Nonviolent Communication) stworzonym przez Marshalla Rosenberga. Kompetencje z facylitacji Kręgów Naprawczych zbudował podczas 200h warsztatów z Tomaszem Bagińskim, Duke Duchscherer i Dominic Barter. Kompetencje trenerskie nabył w Szkole Warsztatu i Treningu Psychologicznego w Ośrodku Intra. Doświadczenie w zakresie Kręgów zdobywał współprowadząc przez rok grupę praktykującą oraz prowadząc kręgi w szkołach, organizacjach pozarządowych oraz w relacjach prywatnych. Prowadził mediacje dla osób prywatnych oraz w firmie używając formuły dialogowej Kręgów Naprawczych. Trzykrotnie brał udział w kręgu jako autor czynu. Mąż i ojciec dwóch nastolatek niestrudzenie próbujący żyć w pełnej dobrowolności bez używania przymusu jako sposobu na wpływanie na siebie i otoczenie.

Magdalena Sendor
Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, facylitatorka, coach(Polska)

Od 2014 roku jestem trenerką Porozumienia Bez Przemocy (PBP)/Nonviolent Communication (NVC) certyfikowaną przez CNVC. Wspieram zróżnicowane środowiska: firmy, edukacja, rodzina, społeczności. Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi. Prowadząc szkolenia, mediacje oraz coachingi szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami. Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania (organizacje turkusowe, szkoły demokratyczne).Pracuję w trzech językach: polski, francuski i angielski.”

Informacje o KRĘGACH NAPRAWCZYCH

Metodę Kręgów Naprawczych stworzył Dominic Barter. Łącząc ideę Sprawiedliwości Naprawczej i umiejętności z Porozumienia bez Przemocy (Marshalla Rosenberga) stworzył gotowy, kompletny proces, który można zastosować w sytuacji trudnego wydarzenia lub konfliktu. Celem procesu jest odnowienie/odbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz określeniu działań naprawczych dla danej sytuacji. Zaangażowanie osób dotkniętych “sytuacją” niebezpośrednio jest głównym elementem odróżniającym tą metodę od mediacji. Dla każdej ze stron proces rezerwuje prawo i miejsce na wyrażenie i uwzględnienie jej potrzeb. System oparty na karze rzadko kiedy daje prawo poszkodowanemu na pełne i autentyczne wyrażenie swojego bólu - tutaj prawo do wyrażenia się jest zarezerwowane dla każdego. KN są jedną z metod realizacji Sprawiedliwości Naprawczej, która jest alternatywą w stosunku do powszechnego systemu Sprawiedliwości opartego na karze (określić winnego i go ukarać).

Strona Kręgi Naprawcze na FB

Informacje o SYSTEMIC CONSENSING

SYSTEMIC CONSENSING (Uzgodnienia Systemowe) to metoda, która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach. To sposób grupowego podejmowania decyzji przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu. Może być idealnym uzupełnieniem umiejętności związanych ze wspieraniem sytuacji konfliktowych w oparciu o NVC, kiedy po fazie słuchania i rozumienia stron przychodzi czas na decyzje. To metoda dla osób, które chcą rozstać się z tym „niesmakiem”, jaki miewamy po wielu żmudnych procesach podejmowania decyzji. Uzgodnienia Systemowe, zamiast tradycyjnego wybierania polegającego na prostym liczeniu głosów „za” i „przeciw”, proponuje dokonywanie wyboru poprzez proces sprawdzający, która z propozycji budzi najmniej zastrzeżeń. Najniższy poziom sprzeciwu i/lub oporu przekłada się na najwyższą akceptację i największą trwałość przyjętego rozwiązania. To metoda dla każdego, kto ma do czynienia z zespołami, grupami, klasami, rodzinami i jakimikolwiek innymi społecznościami.

Strona Strefy Prozumienia

Koordynatorki Projektu

Monika Stępka
+ 48 501 943 275

Ewa Krzymuska-Gryncewicz
+48 695 991 904

Kontakt: studiummediacji@strefanvc.pl