Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy

Roczne Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy

Studium Mediacji to niezwykła i unikalna możliwość rozwoju zawodowego, osobistego i społecznego. Niezwykła, ponieważ oparta na metodzie empatycznej komunikacji – Porozumienie bez Przemocy, w której świadome uczestnictwo, odczuwanie i doświadczanie życia jest bazą i drogą rozwoju. Unikalna, gdyż zajęcia poprowadzą polscy i międzynarodowi trenerzy NVC, będący jednocześnie mediatorami i międzynarodowymi ekspertami w zakresie rozwiązywania konfliktów.

Jeśli chcesz dołączyć na pojedynczy moduł w EDYCJI XII 2024 - skontaktuj się z nami pisząc na email: studiummediacji@strafanvc.pl

Studium Mediacji przeznaczone jest dla:

 • mediatorów, którzy chcą pogłębić znajomość NVC oraz szukają praktycznych narzędzi, aby móc zastosować je w swojej pracy zawodowej,
 • nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy poszukują nowych narzędzi skutecznego budowania kontaktu i rozwiązywania konfliktów,
 • kadry zarządzającej, menadżerów, którzy chcą doświadczyć praktycznych zastosowań mediacji w kierowaniu zespołem,
 • osób, które chcą być rozjemcą konfliktów w różnych sytuacjach zawodowych lub prywatnych,
 • osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności związane z kontaktem z sobą i innymi.

Głównym celem Studium jest pogłębienie wiedzy i nauka praktycznych umiejętności działania w sytuacji konfliktu z wykorzystaniem NVC.

Program przygotowuje do:

 • pracy z konfliktem w różnych aspektach społecznych,
 • efektywnej pomocy przy rozwiązywaniu różnorodnych konfliktów (formalnych, nieformalnych, grupowych),
 • rozwiązywania konfliktów wewnętrznych,
 • umiejętnego i świadomego korzystania z narzędzi mediacyjnych opartych na NVC,
 • pracy z wykorzystaniem metody Kręgów Naprawczych, (Restorative Circles) jako jednej z metod pokojowego rozwiązywania konfliktów (edycja XI),
 • pracy z wykorzystaniem metody Uzgodnień Systemowych (Systemic Consensing) jako jednej z metod która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach (edycja XII).

Program rozwija umiejętności:

 • empatycznego słuchania,
 • pomocy stronom w ich wzajemnym usłyszeniu się i zrozumieniu,
 • przerywania, tak aby służyło to stronom konfliktu,
 • empatii w stosunku do samego siebie – czyli jak radzić sobie z trudnymi emocjami gdy pomagamy innym,
 • efektywnego mediowania wg Porozumienia bez Przemocy.

Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł/mogła wykorzystać przy rozwiązywaniu różnego rodzaju konfliktów:

 • mediacji formalnej – przy zaproszeniu do pomocy stronom,
 • mediacji nieformalnej – aby wspierać swoich bliskich, przyjaciół, współpracowników,
 • konfliktu wewnętrznego – w sytuacji rozdarcia pomiędzy rożnymi wyborami,
 • konfliktu zewnętrznego – w sytuacji gdy masz te konflikty z innymi,
 • konfliktu grupowego.
75 godzin zajęć

Program łącznie obejmuje 75 godzin zegarowych zajęć: 5 zjazdów dwudniowych – weekendowych w ciągu roku prowadzonych metodą warsztatową z elementami teoretycznymi, 1 sesję demonstracyjną mediacji, 1 sesję z informacją zwrotną oraz 2 sesje pytań i odpowiedzi.

Praktyka między zjazdami

Aby wspomóc proces uczenia uczestnicy będą proszeni o wykonanie ok. 20 mediacji w grupach ćwiczących pomiędzy zjazdami oraz uczestniczenie w ok. 20 sesjach dwójek empatycznych. Grupy ćwiczące będą wyłaniane w trakcie zajęć spośród uczestników Studium.

Certyfikat ukończenia

Ukończenie programu (udział w zjazdach oraz ćwiczenia w grupach pomiędzy) jest warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy.

Program

I MODUŁ

Wprowadzenie do mediacji metodą NVC – teoria i praktyka

Edycja XII: 28 luty - 1 marca 2024
Środa 18.00-21.00
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 9.00-17.00

Prowadząca: Marta Kułaga

I MODUŁ

Wprowadzenie do mediacji metodą NVC – teoria i praktyka

Edycja XIII: 7 luty - 9 lutego 2025
Piątek 18.00-21.00
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Marta Kułaga

II MODUŁ

Praktyczne aspekty mediacji

Edycja XII: 19 - 21 kwietnia 2024
Piątek 18.00-20.00 (demo mediacji)
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadzące: Dominika Jasińska, Ewa Krzymuska

II MODUŁ

Praktyczne aspekty mediacji

Edycja XIII: 11-13 kwietnia 2025
Piątek 18.00-20.00 (demo mediacji)
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadzące: Karolina Bąk, Ewa Krzymuska

III MODUŁ

Mediowanie konfliktu wewnętrznego

Edycja XII: 15-16 czerwca 2024
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Ewa Orłowska

III MODUŁ

Proces mediacji wraz z rozwiązaniami i elementami prawnymi

Edycja XIII: 7-8 czerwca 2025
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Ewa Krzymuska, Agnieszka Tulin

 

IV MODUŁ

Mediacja w grupie

Edycja XII: 19-20 października 2024
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Pernille Plantener

IV MODUŁ

Mediowanie konfliktu wewnętrznego

Edycja XIII: 19-21 września 2025
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Ewa Orłowska

V MODUŁ

Grupowe podejmowanie decyzji z elementami Uzgodnień Systemowych (Systemic Consensing)

Edycja XII: 28-29 listopada 2024
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 9.00-17.00

Prowadząca: Magdalena Barańska, Ewa Krzymuska

V MODUŁ

Mediacja w grupie

Edycja XIII: 21-23 listopada 2025
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 9.00-17.00

Prowadząca: Brygida Dynisiuk

Sesje pytań i odpowiedzi

Edycja XII:
1. 11.04.2024 (czwartek) 18.00-19.00 (on line)
2. 06.06.2024 (czwartek) 18.00-19.00 (on line)

Prowadząca: Ewa Krzymuska

Sesje pytań i odpowiedzi

Edycja XIII:
1. 04.2025 (czwartek) 18.00-19.00 (on line)
2. 06.2025 (czwartek) 18.00-19.00 (on line)

Prowadząca: Ewa Krzymuska

Informacje praktyczne

Oczekiwania wobec uczestników

Znajomość Porozumienia bez Przemocy. Jeśli nie znasz NVC a zależy Ci na uczestniczeniu w szkoleniu, skontaktuj się – jest możliwość odbycia dwudniowego szkolenia wprowadzającego.

Miejsce szkolenia 

W zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia odbędą się:
-> stacjonarnie Gdańsk ul. Marii Konopnickiej 7/1
lub
-> online platforma ZOOM
Organizator podejmuje decyzję o formie zajęć każdorazowo przed kolejnym modułem.

Jeśli zależy Tobie tylko na formie online - zaznacz tą opcję w formularzu przy zgłoszeniu.

Cena

4 300 zł (płatne w 5 wpłatach jako zaliczki na poczet kolejnych modułów).

UWAGA!

 • Płatności realizowane są w formie zaliczek na poczet przyszłych warsztatów. Na prośbę możliwe jest otrzymanie faktury, która jest wystawiana po każdym odbytym module.
 • Uczestnictwo gwarantuje wpłata zaliczki w wysokości pierwszej wpłaty. W razie rezygnacji bezzwrotna.
 • Rezerwacja na stronie oznacza zapisanie się na całe Studium (V modułów) i poniesienie związanym z tym kosztów.
 • W tytule wpłaty proszę wpisywać: "Imię i nazwisko zaliczka na Studium Mediacji moduł (numer)"

Harmonogram wpłat

1 wpłata – 860 zł w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji
2 wpłata – 860 zł do 10 luty 2024
3 wpłata – 860 zł do 10 kwietnia 2024
4 wpłata – 860 zł do 10 czerwca 2024
5 wpłata – 860 zł do 10 września 2024

Jest możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach – do wyboru maksymalnie 2. Koszt jednego modułu 860zł (miejsce na liście uczestników gwarantuje zapłata zaliczki w wysokości 100 zł za moduł)

Płatne na konto Ewa Krzymuska-Gryncewicz Bank Pekao SA 58 1240 1268 1111 0010 5135 2603

O prowadzących

Marta Kułaga Strefa NVC

Marta Kułaga
Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy

Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla niej filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współczuciem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania. Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiada też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Współtworzy turkusową organizację Leance sp. z o.o. W swojej pracy łączy podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi. Jest właścicielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie od czerwca 2000. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla niej rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza: rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Uskrzydla ją podejmowanie wyzwań i przekraczanie swoich ograniczeń oraz prawdziwy i autentyczny kontakt z niepowtarzalnością i bogactwem drugiego człowieka.

Dominika Jasińska Strefa NVC

Dominika Jasińska
Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (Polska)

Od kilku lat prowadzi zajęcia otwarte z Porozumienia bez Przemocy w ramach rocznego cyklu „Mówię, bo czuję i potrzebuję”, który doczekał się wielu edycji i kontynuacji – obecnie równolegle szkolą się 4 kolejne roczniki. Ponadto współpracuje ze szkołami, przedszkolami i firmami prywatnymi. Prowadzi mediacje oparte na NVC dla par, rodzin, osób, które ze sobą współpracują i szukają porozumienia. Jest współzałożycielką Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy w Gdańsku. Ponadto wspiera ludzi w rozwoju i zmianie prowadząc sesje indywidualne bazując na metodzie „Coaching oparty na potrzebach”. Tak mówi o mediacjach: „Mediator tworzy przestrzeń, w której może dojść do spotkania zwaśnionych stron. Dla mnie to jeden z trudniejszych zawodów, bo wymaga dużej pracy nad samym sobą a nie tylko opanowania potrzebnych kompetencji. Jednocześnie daje poczucie wpływu na rzeczywistość, pozwala łączyć się z głębokimi wartościami, zarówno swoimi jak i klienta – to zwykle piękny moment”.

Ewa Orłowska Strefa NVC

 

Ewa Orłowska
Certyfikowana trenerka Porozumienia Bez Przemocy (Polska)

Trenerka w obszarach komunikacji, mediacji i umiejętności coachingowych. Dotychczasowe doświadczenie obejmuje szkolenia, warsztaty i doradztwo w procesach zarządzania zespołem, zarządzania projektami, transformacji konfliktu, mediacji i komunikacji interpersonalnej oraz trening trenerski - train the trainer. W roli trenera i konsultanta współpracowała w przeciągu ostatnich pięciu lat m.in. z: Instytutem Psychologii Biznesu, Adventure for Thought Good Advice, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Szkołą Trenerów Dojrzewalni Róż. Tak pisze o mediacji: „Od kiedy poznałam mediacje, bardzo je cenię zarówno w wersji formalnej jak i nieformalnej. Umiejętności mediacyjne są niezwykle cenne w przechodzeniu przez kryzysy. Są dla mnie jednym ze sposobów na polepszenie jakości życia. Prowadzenie formalnej mediacji potrafi dać dużą satysfakcję. Od początkowego konfliktu, albo ty albo ja, proces prowadzony przez mediatora odsłania sposoby przejścia do znacznie bardziej komfortowej formuły tak samo ty jak i ja. Umiejętnie zastosowane mediacje mogą nie tylko zredukować cierpienie, ale dać mocny impuls do rozwoju”.

Pernille Plantener Strefa NVC

 

Pernille Plantener
Certyfikowana trenerka NVC, mediator, certyfikowana coach (Dania)

Jest certyfikowaną trenerką NVC i akredytowanym coachem (The American Coaching For Transformation School). Specjalizowała się w rolnictwie ekologicznym i działalności rolniczej, by w końcu pójść za głosem serca i zacząć wspierać ludzi w rozwoju osobistym. Założyła firmę BusinessByHeart gdzie oferuje coaching indywidualny i dla firm. W Polsce znana jest ze szkoleń „Coaching oparty na potrzebach”, które prowadzi w trzech miastach (Warszawie, Gdańsku i Krakowie). Jest również aktywną mediatorką – współpracuje i wspiera mediacyjnie duńską policję. Pernille traktuje życie holistycznie, m.in. uprawia jogę i medytuje. W życiu prywatnym jest mamą dwójki dzieci, jest pokojowo rozwiedziona i obecnie doświadcza wiele miłości i sensu w życiu.

Brygida Dynisiuk Strefa NVC

Brygida Dynisiuk
Certyfikowana Trenerka Porozumienia bez Przemocy

Trenerka komunikacji, mediatorka, coach. Certyfikowana trenerka CNVC (www.cnvc.org.). Prowadzi mediacje dla par oraz zespołów, coaching indywidualny, warsztaty rozwijające umiejętności komunikacji. Ma doświadczenie oferowania NVC dla biznesu np. Bonduelle, organizacji pozarządowych np. Akcja Demokracja oraz ruchów społecznych np. Extinction Rebellion. Współpracuje z Leance oraz Szkołą Trenerów komunikacji opartej na empatii. Jest absolwentką antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowała w biznesie zajmując się doskonaleniem i standaryzacją procesów. Swoją pracę osadza na wartościach, które jej zdaniem są fundamentem współpracy i rozwoju: zaufaniu, szacunku i transparentnej komunikacji. O sobie: Zależy mi na budowaniu świata, w którym jest więcej pokoju, wzajemnego zrozumienia i wsparcia. Wierzę, że nasze osobiste wybory wpływają i kształtują rzeczywistość w jakiej żyjemy. Dlatego wspieram w przechodzeniu przez konflikt oferując mediacje i kręgi naprawcze, towarzyszę w rozwoju osobistym prowadząc sesje coachingowe oraz pomagam w integrowaniu świadomości NVC podczas warsztatów.

Magdalena Barańska
Trenerka, coachka, facylitatorka, mediatorka

Zajmuje się wspieraniem osób i grup w wypracowywaniu decyzji i rozwiązań, które działają dla wszystkich. Wierzy, że ludzie z natury lubią to robić, a na przeszkodzie stoją niewspierające przekonania lub brak umiejętności. Pasjonuje ją wspieranie transformacji takich przekonań oraz uczenie umiejętności, które umożliwiają skuteczną współpracę. Prowadzi warsztaty, facylituje spotkania, mediuje konflikty oraz oferuje sesje indywidualne. Podczas prowadzenia warsztatów i facylitowania wnosi zaufanie do mądrości i kreatywności uczestników oraz zaufanie, że istnieją rozwiązania, które działają dla wszystkich. Daje jej wielką radość przyczynianie się do współtworzenia takich rozwiązań poprzez głębokie słuchanie i integrowanie sprzeciwu. Dąży do tego, aby każde spotkanie i decyzja były przykładem zmiany, którą chcę zobaczyć w świecie. Jej ścieżką jest praktykowanie filozofii bezprzemocowości (nonviolence). Od 2008 roku uczy się NVC. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach z tego obszaru. Poza tym jej źródła inspiracji obejmują współpracę w różnorodnych projektach i organizacjach (Nonviolent Global Liberation, Leance, StrefaNVC), rodzicielstwo oraz nieustającą refleksję i pracę wewnętrzną. Z wykształcenia jest doktorem nauk o ziemi w zakresie geografii. Ukończyła również SGH.

Informacje o KRĘGACH NAPRAWCZYCH

Metodę Kręgów Naprawczych stworzył Dominic Barter. Łącząc ideę Sprawiedliwości Naprawczej i umiejętności z Porozumienia bez Przemocy (Marshalla Rosenberga) stworzył gotowy, kompletny proces, który można zastosować w sytuacji trudnego wydarzenia lub konfliktu. Celem procesu jest odnowienie/odbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz określeniu działań naprawczych dla danej sytuacji. Zaangażowanie osób dotkniętych “sytuacją” niebezpośrednio jest głównym elementem odróżniającym tą metodę od mediacji. Dla każdej ze stron proces rezerwuje prawo i miejsce na wyrażenie i uwzględnienie jej potrzeb. System oparty na karze rzadko kiedy daje prawo poszkodowanemu na pełne i autentyczne wyrażenie swojego bólu - tutaj prawo do wyrażenia się jest zarezerwowane dla każdego. KN są jedną z metod realizacji Sprawiedliwości Naprawczej, która jest alternatywą w stosunku do powszechnego systemu Sprawiedliwości opartego na karze (określić winnego i go ukarać).

Strona Kręgi Naprawcze na FB

Informacje o SYSTEMIC CONSENSING

SYSTEMIC CONSENSING (Uzgodnienia Systemowe) to metoda, która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach. To sposób grupowego podejmowania decyzji przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu. Może być idealnym uzupełnieniem umiejętności związanych ze wspieraniem sytuacji konfliktowych w oparciu o NVC, kiedy po fazie słuchania i rozumienia stron przychodzi czas na decyzje. To metoda dla osób, które chcą rozstać się z tym „niesmakiem”, jaki miewamy po wielu żmudnych procesach podejmowania decyzji. Uzgodnienia Systemowe, zamiast tradycyjnego wybierania polegającego na prostym liczeniu głosów „za” i „przeciw”, proponuje dokonywanie wyboru poprzez proces sprawdzający, która z propozycji budzi najmniej zastrzeżeń. Najniższy poziom sprzeciwu i/lub oporu przekłada się na najwyższą akceptację i największą trwałość przyjętego rozwiązania. To metoda dla każdego, kto ma do czynienia z zespołami, grupami, klasami, rodzinami i jakimikolwiek innymi społecznościami.

Strona Strefy Prozumienia

Koordynatorki Projektu

Monika Stępka
+ 48 501 943 275

Ewa Krzymuska-Gryncewicz
+48 695 991 904

Kontakt: studiummediacji@strefanvc.pl